Sonjo människor - Sonjo people

Från Wikipedia, den fria encyklopedin

Den Sonjo (native namn Batemi ) är Bantu etnisk grupp lever några 30-40 mi (48-64 km) väster om Lake Natron i Arusha Region , Tanzania .

Översikt

År 2002 uppskattades Sonjo-befolkningen till cirka 30 000 individer ( etnolog ).

Termen Sonjo är det namn som Maasai gav folket . Gruppmedlemmar föredrar att kalla sig Batemi- folket.

Sonjo-folket talar Sonjo , ett bantuspråk . De hänvisar till det som Kitemi eller Gitemi .

Sonjo är kända för sin användning av bevattningssystem i jordbruket. De har följaktligen kopplats av några historiker med Engaruka- komplexet, som ligger cirka 60 mil söderut. Sonjo upprätthåller också terrasserade byplatser, om än av betydligt mer rudimentär form än vad som finns i Engaruka.

Anteckningar

Referenser

  • Gray, Robert F. 1963. Sonjo People of Tanganyika: An Anthropological Study of an Irrigation-based Society . London: Oxford University Press.
  • Nurse, Derek & Franz Rottland 1991. 'Sonjo: Description, Classification, History', Sprache und Geschichte in Afrika , 12/13: 171-289.
  • Nurse, Derek & Franz Rottland 1993. 'A Linguists' View of the History of Sonjo and Engaruka ', Azania, 28: 1-5.