Neheb - Neheb

Från Wikipedia, den fria encyklopedin
Neheb i hieroglyfer
n
U13

Neheb
Nj hb
Han som tillhör plogen

Neheb nämns i Palermo-stenen som en predynastisk egyptisk kung som styrde i Nedre Egypten . Eftersom det inte finns något annat bevis på en sådan härskare, kan han vara en mytisk kung som bevaras genom muntlig tradition, eller kan till och med vara helt fiktiv.

referenser

  1. ^ Från: Palermo Stone
  2. ^ Helck, Untersuchungen zu Manetho und den ägyptischen Königslisten 1956, Berlin: Akademie-Verlag. Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens 18
  3. ^ O'Mara, fanns det en historik från Old Kingdom? Är det daterat? 1996, Orientalia 65: 197-208
  4. ^ Wilkinson, Toby AH (2000). Royal Annals of Ancient Egypt. s.85 New York: Columbia University Press). ISBN  0-7103-0667-9 .